CENOVNIK

DNEVNE ULAZNICE

DNEVNE ULAZNICE


ODRASLI 360,00 RSD

PENZIONERI 270,00 RSD

DECA 270,00 RSD

 TRAKA ZA VIŠE ULAZA


Trake za više ulaz-izlaz – 70 rsd

Ulaznica od 17h – 20h – 220 rsd

Ulaznica za noćno kupanje – 270rsd

15 ULAZAKA


Ulaznica za 15 ulazaka od

otvaranja do zatvaranja – 3,600.00rsd

ULAZNICE

SEZONSKE ULAZNICE


Odrasli 7,100 rsd

Penzioneri 5,500 rsd

Deca 5,500 rsd


ULAZNICE ZA 60 DANA

od dana izdavanja


ODRASLI 5,580,00 RSD

PENZIONERI 4,650,00 RSD

DECA 4,650,00 RSD

ULAZNICE ZA 30 DANA

od dana izdavanja


ODRASLI 3,450.00 RSD

PENZIONERI 2,920.00 RSD

DECA 2,920.00 RSD

ULAZNICE ZA 15 DANA

od dana izdavanja


ODRASLI 2,650.00 RSD

PENZIONERI 2,300.00 RSD

DECA 2,300.00 RSD

ULAZNICE SA POPUSTOM

BESPLATAN ULAZAK


SEZONSKE ULAZNICE ZA BESPLATAN ULAZAK U BAZENSKI KOMPLEKS SVAKOG PONEDELjKA ZA PENZIONERE SA PREBIVALIŠTEM U OPŠTINI ADA I DECI DO 14 GODINA (2007) SA PREBIVALIŠTEM U OPŠTINI ADA.

SENZONSKE ULAZNICE


ZA GRADJANE SA PREBIVALIŠTEM U

ADI ZA SVE DANE U NEDELJI

ODRASLI 3,900.00 RSD

PENZIONERI 3,050.00RSD

DECA 3,050.00 RSD

ULAZNICE ZA 60 DANA


ZA GRADJANE SA PREBIVALIŠTEM U

ADI ZA SVE DANE U NEDELJI

ODRASLI 2,780.00 RSD

PENZIONERI 2,300.00 RSD

DECA 2,300.00 RSD

NAPOMENA:

Punoletna lica adresu prebivališta treba da dokažu validnom ličnom kartom, a maloletna lica zdravstvenom knjižicom.
Deca: do 14 godine života (rođene 2007. godine i kasnije)  
Penzioneri: sa statusom penzionera (dokaz: penzionerski ček i lična karta)
Besplatno za decu rođene u 2017. godine i kasnije
Besplatno za decu sa prebivalištem u Opštini Ada rođene 2014. godine i kasnije.
Besplatno svim građanima opštine Ada na dan opštine 02.07.2020. god.