Radna biografija – CV

Atila Volford

Datum rođenja: 10.11.1964. godine u Senti

Adresa: Rade Končara br. 31/c – Ada

Broj telefona:+38164/265-183, +38124/853-290

E-mail adresa:atila@ada.org.rs


Dosadašnje radno iskustvo

 • Radnik u privatnom sektoru – od 01.05.1989 – 03.01.2000.
 • Radnik na mestu inspektora za građevinarstvo i urbanizam, do povratka radnika sa bolovanja u Opštinskoj Upravi opštine Ada od 04.01.2000. – do 12. 05.2000,
 • Stručni saradnik Opštinskog Štaba odbrane od unutrašnjih voda od 15. 05. 2000 do 04.01.2001. i to za poslove:
 1. Procene šteta usled poplave izazvanim dejstvom atmosferskih i podzemnih voda na teritoriji opštine Ada,
 2. Koordinacija poslova za sanaciju šteta izazvanih od podzemnih voda, i dodele građevinskog
 3. materijala građanima oštećenih objekata na teritoriji opštine Ada
 • Radnik na mestu referenta za registar stanovništva i biračkih spiskova i referenta za pitanja izbeglica u Opštinskoj Upravi opštine Ada – od 01.01.2001. – do 20.12.2001. godine
 • Vršilac dužnosti Načelnika odeljenja za komunalnu privredu i imovinsko pravne poslove od 21.12.2001 – 14.05.2003. godine
 • Načelnik odeljenja za komunalnu privredu i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave opštine Ada od 14.05.2003. – 07.03.2005. godine
 • Stručni saradnik za urbanizam, građevinarstvo i stambeno komunalne poslove opštinske uprave Ada od 8.03.2005. – do 01.04.2007. godine
 • Šef odseka – Koordinator urbanističko – građevinskih i stambeno – komunalnih poslova opštinske uprave Ada od 02.04.2007. – do 31.08.2009. godine
 • Zamenik šefa odeljenja – Koordinator urbanističko – građevinskih i stambeno – komunalnih poslova opštinske uprave Ada od 01.09.2009. – do 07.11.2013. godine
 • Šef odeljenja za komunalne poslove , urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine opštinske uprave Ada od 08.11.2013. do danas.

Glavno odgovorno lice za sprovođenje registracije i izdavanja urbanističkih uslova i odobrenja za izgradnju na teritoriji opštine Ada preko centralnog sistema iz Beograda.

U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE ADA RADI 16 GODINA OD KOJIH 12 GODINA NA RADNOM MESTU RUKOVODIOCA ILI ZAMENIKA RUKOVODIOCA ODELJENJA ILI ODSEKA OPŠTINSKE UPRAVE ADA , NADLEŽNOG ORGANA ZA :

       KOMUNALNU DELATNOST, URBANIZAM, GRAĐEVINARSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE

        SREDINE .

 

 

Obrazovanje

 1. Visoki stepen obrazovanja – Diplomirani inženjer poljoprivrede – smera Uređenja voda Univerzitet u Novom Sadu – Poljoprivredni fakultet smera Uređenje i korišćenje voda1997 godine.
 2. Stručni ispit za radnike sa visokom i višom školskom spremom zaposlenih u organima državne uprave po Pravilniku o programu opšteg dela stručnog ispita za radnike sa visokom i višom školskom spremom zaposlenih u organima državne uprave( »Službem glasnik RS,br 42/93) 15.04 2003).
 3. Srednje obrazovanje – Diplomirani poljoprivredni tehničar – 1983/84 – Bačka Topola – RS.

 

 

Neformalno obrazovanje

 1. Prisustvo na raznim seminarima iz oblasti komunalnih delatnosti (snabdevanje vodom, kanalizacija i prečišćavanje otpadnih voda , deponovanje komunalnog otpada itd), zaštita životne sredine, urbanizam , prostorno planiranje građevinarstva, turizma i itd. održanih od strane inostranih organizacija i, nadležnih Ministarstva RS, itd) u to u vezi primene zakona i organizacije ovih poslova na teritoriji opštine Ada.

 

KOMISIJE U KOJE JE IMENOVAN OD STRANE SKUPŠTINE OPŠTINE ADA

 

 1. Član Komisije za planove opštine Ada od 2008. godine do danas (Glavna urbanistička komisija opštine),
 1. Član nadzornog odbora Klastera zdravstvenog turizma Vojvodine od 2006 – do 2014
 2. Šef operativnog tima za vanredne situacije izazvane poplavama na teritoriji opštine Ada od 2008 godine do danas,
 1. Predsednik nadzornog odbora Javnog rekreacionog preduzeća „Adica“ Ada – koji upravlja bazenskim kompleksom u opštini Ada
 1. Predsednik Komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete nastale usled štetnog događaja na teritoriji opštine Ada
 1. Predsednik Komisije za otuđenje i davanje građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Ada ,

PORED NAVEDENIH učestvovao u radu raznih Komisija u predhodno vreme  i to :

 1. Komisijijama za javne nabavke koji se sprovode za potrebu lokalne samouprave Ada
 2. Komisija za sprovođenje projekata javno-privatnih partnerstva za potrebe opštine Ada, itd.

Učešće u radu nevladinih organizacija :

 1. Aktivan član predsedništva Udruženja prijatelja Tise „Sidro“ Ada koji upravlja lokalnom marinom za čamce od 2003. godine do danas.