BIOGRAFIJA

 

LIČNI PODACI
Ime

 

Vanja
Prezime

 

Gavrilović
Datum i mesto rođenja

 

01.08.1977. godine u Senti
Adresa

 

Vuka Karadžića 22, ADA
 

Kontakt telefon

 

e-mail

 

 

 

069/50-66-905

 

gavrilovic.vanja@ada.org.rs

 

 
PODACI O OBRAZOVANJU
Diploma srednje škole

 

Tehnička škola ADA – Elektrotehničar pogona
Visoko obrazovanje

 

Pravni fakultet – dipl.pravnik
RAD NA RAČUNARU
Poznavanja operativnog Sistema WindowsWord, excel, power point…
JEZICI
SRPSKI

 

 
MAĐARSKI

 

 
ENGLESKI, NEMAČKI

 

 
PRETHODNA RADNA ISKUSTVA
“UNIVERZAL” BEČEJ

 

Administrativni radnik
“HELP”dooRadnik obezbeđenja
OPŠTINSKI SUD ADA/OSNOVNI SUD SUBOTICA SUDSKA JEDINICA ADA

 

Sudijski pripravnik

 

 

DOM ZA STARE I PENZIONERE MOLPravnik ustanove
OPŠTINA ADAŠef odeljenja za opštu upravu, društvene delatnosti I zajedničke poslove