Sanacija tribine

Sanacija tribine

Velika investicija u 2016 bila je sanacija tribine.

Tribina kao objekat bila je u jako lošem stanju i postojala je opasnost da ako ne dođe do obnove za par godina neće se moćiviše koristiti. Javno preduzećeuspno je aplicirao kod Ministarstva za trgovinu, turizam i komunikaciju preko konkursa za turizam i dobilo finansijska sredstva za sufinansiranje realizacije ove investicije. Sanacija tribine samim tim započeta je u aprilu mesecu i završena je do otvaranja bazenskog kompleksa. Rešenje same sanacije je jedinstvena u celoj Srbiji pošto je primenjena tehnologija jedinstvena i niko do sada nije je primenjivao za sanaciju ove vrste objekata. Radi se o postavljanju poliester sloja koja će u buduće i nadamo se u narednih 15 godinazaštiti ovaj objekat sa jedne strane od padavina a sa druge od agresivne vode bazena. Isto tako izvršena je sanacija i donjeg dela tribine, tom prilikom obnovljen je zaštitini sloj donjeg dela i isto tako je donji deo dobio zaštitini sloj koji ce služiti kao zaštita od isparenja agresivnevode.