Javno preduzeće za rekreaciju

“ ADICA “ Ada

Pib: 100983949

Matični broj: 08681350

Šifra delatnosti: 9311

Banca Inteza: 160-15268-56

Tel: 024 854 770 ; 024 852 106

Fax: 024 854 770