Management

ČAKI KOVAČ EVA

NADZORNI ODBOR

VOLFORD ATILA

PREDSETNIK NO

KOŠ ATILA

NADZORNI ODBOR

JUHAS TIBOR

DIREKTOR