O gradu

Okružuje lepo sređen park sa šetalištama, klupama, stolovima i sportskim terenima. Najmlađe čeka dečje igralište, a ljubitelje sporta raznovrsni sportski tereni za fudbal, rukomet, tenis i trim staza.

Opština Ada smeštena je u središnjem delu istočne Bačke na desnoj obali reke Tise i zauzima površinu od 228,6 km² tako da spada u manje opštine u Vojvodini i naseljena je sa blizu 19000 stanovnika, nastanjenih u pet naseljenih mesta: Adi, Molu, Utrinama, Obornjači i Sterijinom.

Po arheološkim istraživanjima ovaj predeo je bio naseljen već za vreme brušenog kamonog doba. Možemo pronalaziti tragove Rimljana, Huna i Avara koji su doneli sa sobom i slovenske plemene. Krajem IX.veka na Panonskoj ravnici su se pojavili i mađari i tokom XII. i XIV veka tu se osnovao čitav niz mađarskih naselja, tako Asonjfalva, Banfalva, Pezer i drugi. Nekadašnje naselje po imenu Petrina možemo smatrati pretkom Ade, čije je osnivanje procenjeno na 1694 godinu i koji su naselili srbi koji su se doselili tu za vreme Arsenije Čarnojevića. Kasnije ime naselja je postalo Ostrova (1702), a 1723. godine na mapi županije Temeš se pojavljuje u obliku Ada-Hatta.

Za vreme visokostepenog privrednog i društvenog razvoja u XIX. veku, 1836. godine Ada je postala slobodni trgovinski centar, i dobila je titulu grada. Prvu školu je osnovala pravoslavna crkva 1703. godine, a rimokatolička crkva je 1760. godine osnovala školu, dok je 1885. godine osnovana jedna od najstarijih poljoprivrednih škola na teritoriji tadašnje Jugoslavije. U drugom delu 19. veka u Adi je bila i apoteka i jedna mala bolnica. U ovo vreme se pokrenula i usluga pošte i telegrama, 1889. godine završeno je gradnja željezničke pruge, a 1908. godine Ada je dobila elektranu.

Ada je dobila status slobodnog grada u 19. veku, kada je počelo intenzivni razvoj privrede, a koji je bio i uslov razvoja svih okolnih naselja. Znači, za Adu najveću turističku mogućnost obezbeđuje njen geografski položaj i njena prirodna okolina.

Sa kulturnog i istorijskog pogleda, možemo spomenuti lepe i interesantne verske objekte, koji su građeni u prošlom veku. Posebno interesantna je u zgradi molske pravoslavne crkve lepa i dragocena kolekcija ikona. Takođe je atraktivna zgrada ađanske pravoslavne crkve, koja je građena u moravskoj-vizantinskom stilu, i verna je kopija Crkve Svetog Đorđeta u Oplencu. Pokrovitelj gradnje objekta je bio sam Aleksandar Karađorđević. U Adi i Molu objekti rimokatoličke crkve su doista lepe verske zgrade i sačinjavaju paradnu turističku ponudu.

Od kulturnih manifestacije treba spomenuti Lingvističke dane „Sarvaš Gabor”, koji se održavaju u pomen Sarvaš Gabora, ko se rodio u našoj opštini, i bio je jedan od najznačajnijih lingvista.

Treba spomenuti da više manifestacija već imaju tradiciju u opštini, kao što su: krosevi, dani Novaka Radonića, memorijalna trka dr. Petrovića (konjička trka), žetalačka svečanost, odnosno kvalitetne manifestacije penzionera i aktiva žena. Razvoju kulturnog života opštine u mnogome doprinose mediji: radio, kablovska televizija i list: Opštinska „Panorama”.

Najveće naselje, privredni, politički i kulturni centar opštine je grad Ada. Poznat je po naprednim i gostoljubivim ljudima, negovanim zelenim površinama, uličnom zelenilu, uređenim ulicama i atraktivnom rekreacionom parku u kome su smešteni tereni za fudbal, rukomet, plivački bazen za decu i odrasle, lepo uređene aleje i prateći restoranski objekti. U neposrednoj blizini rekreacionog parka, s druge strane nasipa nalazi se jedna od najlepših peščanih plaža na Tisi sa tuševima, kabinama i restoranom. Pored plaže, na samoj obali Tise izgrađeno je kamp naselje izvanrednih mogućnosti za odmor i rekreaciju, a nešto južnije i pristanište za čamce i manje jahte. Reka Tisa, pored izvanrednih uslova za odmor i rekreaciju, nudi i velika zadovoljstva ljubiteljima sportskog ribolova.

Velike mogućnosti se skrivaju u lovačkom i ribolovačkom turizmu. Lov ima 25 godišnju tradiciju u našoj opštini, i obavlja se preko Lovačkog udruženja „Fazan” Ada i Lovačkog udruženja „Panonija” Mol. Opština Ada ima doista lepe i bogate terene za lov. Ove teritorije su sređene, naročito šumske kompleksi, utočišta građena za životinje o kijima se svake godine vodi posebna briga. Ribolov je postao značajniji nakon izgradnje Budžaka.

Na zaštićenom delu rekreacionog parka, u neposrednoj blizini nasipa se nalaze lepo sređeni parkovi sa šetalištama i sportskim terenima. U Adi se nalazi bazenski kompleks koji se sastoji od tri bazena, od kojih je jedan olimpijske veličine, jedan za decu i jedan za one koji ne znaju da plivaju. U okviru rekreacionog centra izgrađeni su restorani, igrališta za decu, sportski tereni (tereni za bičvolej, stoni tenis i šah). U neposrednoj blizini centra se nalazi Zoo „Poni”, koji nudi zabavu i zamenitost za odrasle, a naročito za decu. Svake godine su organizovane posete Zoo-a i kupanje u bazenima za predškolsku i školsku decu iz Kikinde, Novog Bečeja, Zrenjanina, Bačke Topole, Bečeja Čoke Sente i drugih opština. U ovaj kompleks organizatori su doveli 3.000 posetioca iz okolnih naselja.

Od njegovog postojanja rekreacioni centar (bazene) je posetilo 1.700.000 gostiju.

Opština Ada je područje gde svaki prolaznik i turista može da uživa i uoči sve lepote panonskog podneblja, u što su se nebrojano puta uverili brojni domaći i strani turisti, poslovni ljudi koji održavaju kontakte sa našom privredom, sportisti, umetnici i naučnici koji su u Adi boravili.